ZOZNAM PRIJATÝCH NARIADENÍ VLÁDY SR k zákonu č. 264/1999 Z.z

 

Aktualizácia k 8.3.2012

Skrátený názov NV SR ES NV SR
  Znenie od Novely Poz.
NO AO
účinnosť
Harmonizovaná oblasť
Harmonized Area
  AZ - Aktualizované znenie  ZÚ - Začiatok účinnosti
VZ - Vyhlásené znenie
   
elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla
ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps
245/2009/EC
85/2010
13.4.2010
1. 18.03.2010   VZ
2. 13.04.2010   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
interoperability of the rail system within the Community

 

2008/57/EC
513/2009
1.1.2010
1. 01.12.2010 433/2010  
2. 01.01.2011 547/2010  
3. 31.12.2011 393/2011 AZ
4. 01.01.2013 547/2011  
       
1358 SKTC-125
     
   
zdravotnícke pomôcky
medical devices

 

93/42/EEC
(2007/47/EC, 1882/2003, 2001/104/EC, 2000/70/EC, 98/79/EC)
582/2008
21.03.2010
1. 20.12.2008   VZ
2. 21.03.2010   AZ
3.      
4.      
       
1293
1297
1299
2265
SKTC-101
SKTC-115

SKTC-104

SKTC-113
     
   
aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
active implantable medical devices

 

90/385/EEC (2007/47/EC, 1882/2003, 93/68/EEC)
527/2008
21.03.2010
1. 11.12.2008   VZ
2. 21.03.2010   AZ
3.      
4.      
       
1293 SKTC-101
     
   
uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh
placing on the market of pyrotechnic articel

 

2007/23/EC
485/2008
01.02.2009
1. 29.11.2008    
2. 01.02.2009   AZ
3.      
4.      
       
1395 SKTC-112
     
   
strojové zariadenia
machinery

 

2006/42/EC
436/2008
29.12.2009
1. 12.11.2008   VZ
2. 29.12.2009    
3. 15.12.2011 140/2011 AZ
4.      
       
1293
1294
1299
1297
1300
1301
1353
1354
1357
2005
SKTC-101
SKTC-103

SKTC-104
SKTC-115

SKTC-106

SKTC-105

SKTC-175

SKTC-169

SKTC-147

SKTC-108
     
   
osobné ochranné prostriedky
personal protective equipment (PPE)

 

89/686/EEC
(93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC)
35/2008
01.02.2008
1. 01.02.2008   AZ
2.      
3.      
4.      
       
1293
1296
1297
SKTC-101
SKTC-119
SKTC-115
     
   
teplovodné kotly spaľujúce kvapalné palivá alebo plynné palivá
hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

 

92/42/EEC (93/68/EEC, 2004/08/EC, 2005/32/EC)
79/2006
11.08.2007
1. 11.02.2006   VZ
2. 11.08.2007   AZ
3.      
4.      
       
1299 SKTC-104
     
   
meradlá
measuring instruments

 

2004/22/EC
294/2005
30.10.2006
1. 30.06.2005   VZ
2. 30.10.2006  
3. 01.06.2011 445/2010 AZ
4.      
       
1432
1781
2171

SKTC-177
SKTC-102

SKTC-110

SKTC-114
     
   
elektromagnetická kompatibilita
electromagnetic compatibility

 

2004/108/EC
194/2005
20.07.2007
1. 07.05.2005   VZ
2. 20.07.2007 318/2007 AZ
3.      
4.      
       
1293
1299
1353
SKTC-101
SKTC-104
SKTC-175
     
   
plavidlá určené na rekreačné účely
recreational craft

 

94/25/EC (2003/44/EC)
417/2004
01.01.2005
1. 21.07.2004   VZ
2. 01.01.2005  
3. 01.03.2006 86/2006 AZ
4.      
       
nie sú nie sú
     

       
elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
low voltage electrical equipment
2006/95/EC
308/2004
15.05.2004
1. 12.05.2004   VZ
2. 15.05.2004  
3. 01.10.2007 449/2007 AZ
4.      
       
1293
1297
1299
1300
1353
1354
2005
SKTC-101
SKTC-115

SKTC-104

SKTC-106

SKTC-175

SKTC-169

SKTC-108
     
   
hračky
safety of toys
2009/48/ES
78/2012
01.03.2012
(ruší 63/2011 od 01.03.2012)
1. 29.02.2012   VZ
2. 01.03.2012   AZ
3.      
4.      
       
1296
1299
1634
SKTC-119
SKTC-104

SKTC-118
     
   
prepravovateľné tlakové zariadenia
transportable pressure equipment
2010/35/EÚ
smernica transpono-
vaná do právneho poriadku SR zákonom č. 254/2011 Z. z.
254/2011
01.09.2011
1. 02.08.2011   VZ
2. 01.09.2011   AZ
3.      
4.      
       
1353
1354
SKTC-175
SKTC-169
     
   
tlakové zariadenia
pressure equipment
97/23/EC
576/2002
01.01.2003
1. 04.10.2002   VZ
2. 01.01.2003  
3. 01.06.2003 176/2003  
4. 01.09.2003 329/2003  
       
1297
1299
1353
1354
1358
2005


SKTC-115

SKTC-104

SKTC-175

SKTC-169

SKTC-125

SKTC-108

SKTC-174

SKTC-176
     
   
emisie hluku
noise emission
2000/14/EC (2005/88/EC)
222/2002
01.07.2002
1. 30.04.2002   VZ
2. 01.07.2002  
3. 25.01.2006 26/2006 AZ
4.      
       
1294
1299
1300
SKTC-103
SKTC-104

SKTC-106
     
   
zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
cableway installations designed to carry persons
2000/09/EC
183/2002
01.05.2002
1. 16.04.2002   VZ
2. 01.05.2002  
3. 20.02.2004 78/2004 AZ
4.      
       
1353
1354
1357
1358
2005
SKTC-175
SKTC-169

SKTC-147

SKTC-125

SKTC-108
     
   
výťahy
lifts
95/16/EC
571/2001
01.01.2002
1. 28.12.2001   VZ
2. 01.01.2002  
3. 01.09.2003 327/2003  
4. 29.12.2009 235/2008 AZ
       
1353
1354
1358
2005
SKTC-175
SKTC-169

SKTC-125

SKTC-108
     

       
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
in vitro diagnostic medical devices
98/79/EC (1882/2003)
569/2001
01.01.2002
1. 28.12.2001   VZ
2. 01.01.2002  
3. 01.01.2009 610/2008 AZ
4.      
       
1293
2265
SKTC-101
SKTC-113
     
   
jednoduché tlakové nádoby
simple pressure vessels
2009/105/ES
513/2001
01.01.2002
1. 15.12.2001   VZ
2. 01.01.2002  
3. 01.09.2003 328/2003 AZ
4.      
       
1297
1299
1353
1354
1358
2005
SKTC-115
SKTC-104

SKTC-175

SKTC-169

SKTC-125

SKTC-108
     
   
rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
radio equipment and telecommunications terminal equipment
99/05/EC
443/2001
01.01.2002
1. 09.11.2001   VZ
2. 01.01.2002  
3. 01.05.2004   AZ
4.      
       
1293 SKTC-101
     
   
námorné vybavenie
marine equipment
96/98/EC
(98/85/EC, 2001/53/EC, 2002/75/EC, 2002/84/EC)
243/2001
01.07.2001
1. 29.06.2001   VZ
2. 01.07.2001  
3. 01.07.2002 307/2002  
4. 01.07.2004 378/2004  
5. 21.07.2009 297/2009  
6. 06.04.2010 89/2010  
7. 10.12.2011 238/2011 AZ
nie sú nie sú
     
   
výbušniny na civilné použitie
explosives for civil uses
93/15/EEC (2004/57/EC)
179/2001
01.06.2001
1. 26.05.2001   VZ
2. 01.06.2001  
3. 01.07.2002 294/2002  
4. 01.05.2004 294/2002  
5. 01.03.2005 25/2005 AZ
1395 SKTC-112
     
   
zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
equipment explosive atmospheres (ATEX)
94/09/EC
117/2001
01.04.2001
1. 31.03.2001   VZ
2. 01.04.2001  
3. 01.07.2002 296/2002 AZ
4.      
       
1293
1354
SKTC-101
SKTC-169
     
   
elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie
refrigeration appliances
96/57/EC
209/2010
01.07.2010
(ruší 425/2000 od 01.07.2010)
1. 19.05.2010   VZ
2. 01.07.2010   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     

       
váhy s neautomatickou činnosťou
non-automatic weighing instruments
2009/23/EC
399/1999
01.01.2000
1. 31.12.1999   VZ
2. 01.01.2000  
3. 01.04.2002 150/2002 AZ
4.      
       
1432
1781
SKTC-177
SKTC-102
     
   
spotrebiče plynných palív
appliances burning gaseous fuels
2009/142/ES
393/1999
01.01.2000
1. 31.12.1999   VZ
2. 01.01.2000  
3. 01.04.2002 148/2002  
4. 01.07.2002 302/2002  
  01.08.2003 252/2003 AZ
1299
1354
SKTC-104
SKTC-169

Nariadenia vlády SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o označovaní spotrebičov pre domácnosť
Slovak government ordinances which determined details of household appliances labeling
   
označovanie klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
 
2002/31/EC (92/75/EEC)
231/2003
01.07.2003
1. 01.07.2003   AZ
2.      
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
 
2002/40/EC (92/75/EEC)
229/2003
01.07.2003
1. 01.07.2003   AZ
2.      
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
 
nariadenie Komisie č. 1059/2010 (smernica 2010/30/EÚ)
300/2011
20.12.2011
1. 29.09.2011   VZ
2. 20.12.2011   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom
 
96/60/EC (92/75/EEC)
210/2002
01.05.2002
1. 24.04.2002   VZ
2. 01.05.2002   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom
 
nariadenie Komisie 1060/2010 (smernica 2010/30/EÚ)
301/2011
30.11.2011
1. 29.09.2011   VZ
2. 30.11.2011   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     

       
označovanie elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom
 
95/13/EC (92/75/EEC)
193/2002
01.05.2002
1. 19.04.2002   VZ
2. 01.05.2002   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom
 
98/11/EC (92/75/EEC)
188/2002
01.05.2002
1. 18.04.2002   VZ
2. 01.05.2002   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie práčok pre domácnosť energetickým štítkom
 
nariadenie Komisie 1061/2010 (smernica 2010/30/EÚ)
299/2011
20.12.2011
1. 29.09.2011   VZ
2. 20.12.2011   AZ
3.      
4.      
       
nie sú nie sú
     
   
označovanie hluku na spotrebičoch pre domácnosť
 
86/594/EEC
177/2002
01.05.2002
1. 10.04.2002   VZ
2. 01.05.2002  
3. 01.06.2010 210/2010 AZ
4.      
       
nie sú nie sú

Neharmonizovaná oblasť
Inharmonized Area
   
   
strelné zbrane a strelivo
firearms and ammunition
 
397/1999
01.01.2000
1. 31.12.1999   VZ
2. 01.01.2000  
3. 01.10.2000 296/2000  
4. 01.10.2003 380/2003  
5. 15.04.2006 182/2006  
6. 30.06.2011 202/2011 AZ
  SKTC-107
SKTC-112

SKTC-178
     
   
detské ihriská
playground equipment
 
349/2010
01.01.2011
1. 31.08.2010   VZ
2. 01.01.2011   AZ
3.      
4.      
       
  SKTC-175
SKTC-169
      Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY