Legislatíva - prehľad

Zákony Vyhlášky Nariadenia
     

Skúšobníctvo - prehľad legislatívy

Aktualizácia k 8.3.2012

Skrátený názov NV SR ES NV SR
  Znenie od Novely Poz.
NO AO
účinnosť
Harmonizovaná a neharmonizovaná oblasť
ZOBRAZIŤ zoznam prijatých nariadení vlády k zákonu č. 264/1999 Z.z. Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY