Legislatíva - prehľad

Zákony Vyhlášky Nariadenia
     

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii

 

Rýchla navigácia v zákone  č. 142/2000 Z. z. o metrológii
Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ

METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE

SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY

AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok II
Článok III

Článok IV
 

  • Účinnosť

Príloha k zákonu č. 142/2000 Z. z.


 

  • ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY