MERANIE

blue_meter1

Definícia merania vychádza z JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms a zo STN 01 0115:2011:
 

Meranie je proces experimentálneho získavania jednej alebo viacerých hodnôt veličiny, ktoré môžu byť k veličine odôvodnene priradené.

Poznámky:
Meranie predpokladá opis veličiny primeraný určenému použitiu výsledku merania, postupu merania a kalibrovaného meracieho systému pracujúceho podľa špecifikovaného postupu merania vrátane podmienok merania.

Meranie pozostáva z týchto základných elementov (faktorov):
 

  • objekt merania (meraná veličina),
  • subjekt merania (meradlo),
  • metodika (postup) merania,
  • podmienky merania,
  • operátor (merajúca osoba).

 

Súvisiace články:

  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY