Dostupné dokumenty:

 

Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii - Publikácia EA 4/02 (pdf, uverejnená na stránke SNAS)

  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY