METROLÓGIA

measurement1

Definícia metrológie vychádza z JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms a z Metrology in short, 3rd ed.:


Metrológia je veda o meraní a jej aplikácie.
Poznámka: Metrológia zahŕňa všetky teoretické a praktické aspekty merania, akúkoľvek neistotu merania a oblasť používania.
 

Metrológia zahŕňa tri hlavné aktivity:
 

  1. definíciu medzinárodne uznaných meracích jednotiek, napr. meter,
  2. realizáciu meracích jednotiek vedeckými metódami, napr. realizáciu metra laserovým lúčom,
  3. vytvorenie reťazcov nadväznosti na určenie hodnoty a dokumentovanie presnosti merania vrátane rozširovania tejto vedomosti, napr. dokumentovanie vzťahu medzi mikrometrickou skrutkou v presnej výrobe a primárnym laboratóriom pre optickú metrológiu dĺžky.
     

Metrológia delí na tri kategórie s rôznymi úrovňami úplnosti a presnosti:
 

  1. vedecká metrológia sa zaoberá organizáciou a vývojom etalónov a ich uchovávaním (najvyššia úroveň),
  2. priemyselná metrológia musí zabezpečiť adekvátnu funkciu meradiel, ktoré sa používajú v priemysle, vo výrobe a pri skúšobných postupoch, čím sa zabezpečí kvalita života občanov a akademický výskum,
  3. legálna metrológia sa zaoberá meraniami, ktoré ovplyvňujú transparentnosť ekonomických vzťahov, najmä ide o merania, kde existuje požiadavka na overenie meradla.
     

Fundamentálna metrológia nemá medzinárodnú definíciu, ale vo všeobecnosti predstavuje najvyššiu triedu presnosti v rámci určitej oblasti. Fundamentálna metrológia sa preto dá opísať ako najvyššia úroveň vedeckej metrológie.
 

 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY