Základnú informáciu o metrológii podáva publikácia METROLOGY - IN SHORT, ktorú vydalo európske združenie národných metrologických ústavov EURAMET e. V.:
  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY