Kalibrácia

(definícia podľa JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms):
 

činnosť, ktorá za špecifikovaných podmienok v prvom kroku stanoví vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania poskytnutými etalónmi a zodpovedajúcimi indikáciami s pridruženými neistotami merania a v druhom kroku použije tieto informácie na stanovenie vzťahu pre získanie výsledku merania z indikácie


Poznámka
Samotný prvý krok vo vyššie uvedenej definícii je často chápaný ako kalibrácia
 

Slovenská technická norma STN 01 0115:2011 však uvádza pôvodnú definíciu
z STN 01 0115:2001:

 

súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom, alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi

 

Súvisiace články:

  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY