Metrologický systém Slovenskej republiky

 

Linky:

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SR

 

 

Zoznam autorizovanách osôb

Zoznam registrovaných osôb

Kalibračné laboratóriá

 

Profesné združenia a organizácie:

 

 

(Zdroj - UNMS SR) Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY