Autorizované osoby

 

Autorizácia podľa Odkazy na zákony časť „Autorizácia“ Zoznamy autorizovaných osôb
zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológií § 23 zákona č. 142/2000 Z. z.

§ 10 vyhlášky č. 210/2000 Z. z.
Na výkon úradného merania
Na výkon overovania určených meradiel
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. ZOZNAM (primetrology)
zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach § 14 zákona č. 254/2011 Z. z. ZOZNAM (primetrology)
zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch § 16 zákona č. 90/1998 Z. z. ZOZNAM

 

 

 
 
 

 
  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY