KALIBRAČNÉ LABORATÓRIÁ: Prietok (vrátane rýchlosti tekutín)

 

 

 Akreditovaný subjekt  Osv.č.
Druh meradla Rozsah Pozn.
 Kontaktné informácie  Platnosť do
Abecedný zoznam: A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

E

 

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Adresa: Napájadlá 11, 040 12 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ignác Kožej
Tel.: +421 55 611 2420
Email: kozej@ets-ke.sk

www

K-071
12.10.2013
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Analyzátor oxidu uhoľnatého (CO) (20 až 25 000) mg/m3  
Analyzátor oxidu uhličitého (CO2) (0,1 až 40) %  
Analyzátor kyslíka (O2) (0,01 až 25) %  
Analyzátor oxidu siričitého (SO2) (50 až 15 000) mg/m3  
Analyzátor oxidov
dusíka (NOX)
oxid dusnatý (NO)
oxid dusičitý (NO2)
(20 až 7 000) mg/m3
(4 až 500) mg/m3
 
Analyzátor oxidu dusného (N2O) (20 až 4 000) mg/m3  
Analyzátor celkového organického uhlíka (TOC) (10 až 10 000) mg/m3  
Meracie prostriedky
pre meranie tuhých
znečisťujúcich látok
(TZL) inštalované len v emisných AMS
(0,5 až 6,4) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3
(20 až 50) mg/m3
(20 až 1 000) mg/m3
 
Meradlá rýchlosti prúdenia odpadového plynu, objemový prietok odpadového plynu inštalované len v emisných AMS (3 až 5) m/s
(5,1 až 10) m/s
(10,1 až 50) m/s
(0,3 až 10) m3/s
(11 až 60) m3/s
(61 až 300) m3/s
 
Meradlá vlhkosti odpadových plynov inštalované len v emisných AMS (29 až 250) g/m3  
  späť na zoznam 
     

 

Elster s.r.o.
Adresa: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Pribiš
Tel.: +421 32 775 2675
Email: branislav.pribis@premagas.sk

www

K-020
15.8.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Membránový plynomer G 1,6 až G 100 vrátane plynomerov s tepl. kompenzáciou 0,016 až 160  
Plynomer s rotačnými piestami G 10 až G 1000 0,25 až 1600  
Turbínový plynomer G 65 až G 2500 5 až 4000  
Merač pretečeného množstva studenej vody 0,015 až 1200  
Merač pretečeného množstva teplej vody 0,015 až 20  
  späť na zoznam 
     

 

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Jaroslav Drapka
Tel.: +421 48 410 3728
Email: skusobna@enbra.sk

www

K-006
08.12.2012
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah  Pozn.
Merače pretečeného množstva vody (0,012-15) m3/h studená voda
Merače pretečeného množstva vody (0,012-15) m3/h teplá voda
Pietokomery - členy meračov tepla (0,012-15) m3/h SV, TV
Odporové snímače
teploty - členy meračov tepla
(40-180)ºC  
Kalorimetrické počítadlá elektronické - členy meračov tepla Min.hodnota tepla 25 kJ až načítaná hodnota Teplota (20-170)ºC  
Kompaktné merače tepla Min.hodnota tepla 25 kJ až načítaná hodnota v rozsahu teplôt (20-180)ºC Kalori-
metrické
počítadlá s
odporovými
snímačmi teploty
Kompaktné merače tepla (0,012-15) m3/h Prietoko-
mery
SV, TV
  späť na zoznam 
     

 

EnviroTeam Slovakia, s.r.o.
Adresa: Kukučínova 23, 040 01 Košice
Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Čarnický
Tel.: +421 55 72 901 21
Email: posta@etske.sk; carnicky@etske.sk

www

K-072
09.07.2013
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
AMS, analyzátor:

oxidu uhoľnatého (CO)
(2 až 6 000) mg.m-3
(6,0 až 12,5) g.m-3
 
oxidu uhličitého (CO2) (0,1 až 25) % obj.
kyslíka (O2) (0,1 až 18) % obj.
AMS, analyzátor oxidu siričitého (SO2) (3 až 5 000) mg.m-3
(5,1 až 14,3) g.m-3
 
AMS, analyzátor oxidov dusíka
NO
(3 až 800) mg.m-3
 
 
NO2 (3 až 100) g.m-3

AMS, analyzátor celkového organického uhlíka (TOC)

(1,2 až 200) mg.m-3  
AMS, analyzátor zlúčenín fluóru (HF) (1 až 100) mg.m-3  
zlúčenín chlóru (HCl) (1 až 200) mg.m-3
meracie prostriedky pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) (0,9 až 1000) mg.m-3  
meradlá prietoku odpadových plynov (prietok, objemový prietok) (3,0 až 50,0) m/s
(0,4 až 300) m3/s
 
meradlá vlhkosti odpadových plynov (0,5 až 50) % obj.  
  späť na zoznam 
     

 

CH

 

CHIRANALAB, s.r.o.
Adresa: nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba: Ing. Ján Trembáč
Tel.: +421 918 714 087
Email: info@metrologia.sk

www

K-052
02.01.2016
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Koncové mierky (E 4. rádu) (0,5 až 100) mm  
Koncové mierky (E 5. rádu) (0,5 až 100) mm
Nastavovacie mierky (0,1 až 300) mm
Mikrometrické
meradla :
( E 4. rádu)
( 0 až 100 ) mm  
( E 5. rádu) ( 0 až 100 ) mm
(pracovné) ( 0 až 500 ) mm
Posuvné meradlá
stupnica (0,01; 0,02) mm
stupnica (0,05; 0,1) mm
( 0 až 1000 ) mm  
Odchýlkomery ( 0 až 50 ) mm  
Valčekové a ploché kalibre, škárové mierky (0,05 až 300) mm  
Strmeňové kalibre (0,1 až 500) mm  
Závitové tŕne a hladké krúžky:
Závitové tŕne
Závitové krúžky
Hladké krúžky
Hl. krúžky ( 5. rád).
(3 až 100) mm
(3 až 200) mm
(3 až 200) mm
(2 až 200) mm
(2 až 200) mm
 
Špeciálne meradlá:
Meradlá vyrobené
podľa technických
noriem a výkresov:
(0 až 1000) mm

0° až 360°
 
Uhlomery:
s delením do 2’
s delením do 5’
s delením 10’ a viac
0° až 360°  
Uholníky: α = 90°
(50 až 600) mm
 
Číslicové voltmetre
jednosmerného napätia
(0,01 až 200) mV
(2 až 6000) V
 
Analógové voltmetre jednosmerného napätia (0,01 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Číslicové ampérmetre jednosmerného prúdu (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Analógové ampérmetre jednosmerného prúdu (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Čislícové voltmetre
striedavého napätia (f = 40Hz - 1 kHz)
(0,1 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Analógové voltmetre striedavého napätia (f = 50 Hz) (0,1 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Číslicové ampérmetre striedavého prúdu (f = 50 Hz) (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Analógové ampérmetre striedavého prúdu (f = 50 Hz) (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Odporové dekády (1 až 1000) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Číslicové meradlá elektrického odporu jednosmerného prúdu (0,001 až 100) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Analógové meradlá elektrického odporu jednosmerného prúdu (0,001 až 100) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Deformačné manometre, vákuometre, manovákuometre (ručičkové a číslicové) pozri rozsah akreditácie položka 22  
Kvapalinové
mikromanometre
pozri rozsah akreditácie položka 23  
Snímače a prevodníky tlaku pozri rozsah akreditácie položka 24  
Kalibrácia prietokomerov na plyn (0,02 až 40) m3h-1  
Kalibrácia sklených teplomerov a priamoukazujúcich teplomerov (-50 až 300) °C  
Kalibrácia odporových teplomerov a prevodníkov teploty (-50 až 300) °C  
  späť na zoznam 
     

 

I

 

Infra Services, a.s.
Adresa: Hraničná 10, 821 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Viola Krausová
Tel.: +421 2 3260 7209
Email: viola.krausova@infraservices.sk

www

K-026
10.06.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (15 až 40) mm (0,01 - 12) Studená voda (SV)
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (40 až 50) mm (0,2 - 30) SV
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (50 až 150) mm (0,3 - 250) SV
  späť na zoznam 
     

 

S

 

Sensus Slovensko a.s.
Adresa: námestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba: Ing.Roman Uhlík
Tel.: +421 32 775 2237
Email: roman.uhlik@sensus.com

www

K-027
20.05.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu:
DN 15 až DN 40
(0,006 až 20) Studená voda (SV)
DN 50 až DN 400 (0,09 až 1200)
Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu a prietokomery ako členy meračov tepla:
DN 15 až DN 40
(0,006 až 20) SV, Teplá voda (TV)
DN 50 až DN 300 (0,09 až 1200) SV, TV (do DN100)
Odporové snímače teploty pre merače tepla Pt 100, Pt 500, Pt 1000 (0 až 200) °C médium pri kalibrácií: olej
Kalorimetrické počítadlá k meračom tepla teplotný
rozdiel
( 2 až 150) °C
 
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody (2 až 40)  
Kompaktné merače tepla - kalorimetrické počítadlo ku kompaktným meračom tepla teplotný
rozdiel
( 2 až 150) °C
 
Odporové snímače teploty pre kompaktné merače tepla Pt 100, Pt 500, Pt 1000 (0 až 200) °C médium pri kalibrácií: olej
Prietokomery ako členy kompaktných meračov tepla DN 15 až DN 300 (0,006 - 1200) médium pri kalibrácií: SV
Kompaktné merače tepla (0,01 až 10 )

teplotný
rozdiel
( 3 až 150) °C
 
  späť na zoznam 
     

 

Slovenská legálna metrológia, n.o.

pracovisko: Banská Bystrica

Adresa: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Bányi, Ing. Jozef Gorelčík
Tel.: +421 48 4719111
Email: slmbb@slm.sk; banyi@slm.sk

www

K-029
01.07.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Laboratórne miery objemu:
etalónové miery
objemu
(20 až 2 000)
cm3
 
odmerné banky (5 až 2 000) cm3
odmerné valce (5 až 2 000) cm3
pipety (0,002 až 200)
cm3
byrety (1 až 100) cm3
pyknometre (20 až 200) cm3
fľaše a flakóny (20 až 2 000)
cm3
zdravotnícke
miery objemu
(inj. striekačky,
skúmavky)
(1 až 200) cm3
dávkovacie
zariadenia,
titrátory
(0,2 až 200) cm3
Výčapné miery
objemu
:
výčapné nádoby
(20 až 2 000)
cm3
 
výčapné
dávkovače
(20 až 500) cm3
automatické
dávkovače
(20 až 1 000)
cm3
Meradlá objemu
kvapalín
:
etalónové miery
objemu
(2 až 500) L  
odmerné
nádoby a kanvy
(2 až 1 000) L
prepravné sudy (2 až 1 500) L
obaly SBV (2 až 20) L
     
     
  späť na zoznam 
     

 
 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY