Galia Ticona Canaza - Počet kalibračných služieb v Peru sa za posledných 5 rokov významne zvýšil

30.05.2013, 21:33,SK | EN
 

Keď sa redakcia Primetrology dozvedela o Vašej návšteve v Slovenskom metrologickom ústave, jej znalosti o Peru boli veľmi skromné. Lima, Machu Picchu a jazero Titicaca - to bola odpoveď na otázku, čo si predstavíte, keď sa povie Peru? A preto naša prvá otázka znie, čo ste si predstavili vy (ešte pred Vašou cestou), keď sa povedalo Slovensko?

Budem úprimná, musím povedať, že som toho o Slovensku veľa nevedela. Vašu krajinu som mala spojenú s Československou republikou a predstavovala som si, že Bratislava je mesto s veľkými palácmi, krásnymi budovami a samozrejme nádhernými kostolmi, a nemýlila som sa. Avšak, mohla by som povedať, že som vedela viac o metrologickom ústave, prirodzene v oblasti chemickej metrológie.

 

Vedeli sme, že SMU má jednu z najvyšších úrovní chemických laboratórií, čo sa týka elektrochemických metód. Z toho pramenil náš záujem o účasť na stáži vo vašom ústave.

V akej oblasti metrológie pracujete?


V súčasnej dobe zodpovedám za laboratórium elektrochémie v Národnej metrologickej službe v rámci INDECOPI. Národný inštitút pre ochranu hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva (INDECOPI) bol založený v novembri 1992. Jeho funkciou je podpora trhu a ochrana práv spotrebiteľov. Okrem toho, peruánska ekonomika podporuje zásadu spravodlivej a poctivej hospodárskej súťaže, ochranu všetkých foriem duševného vlastníctva, od autorských práv k patentom a biotechnológiám. INDECOPI je špecializovaná štátna agentúra v rámci predsedníctva vlády, s právnou subjektivitou podľa verejného práva.

Ako vyzerá štruktúra metrológie (metrologický systém) vo Vašej krajine?

 
Národná metrologická služba National Metrology Service (SNM) je agentúra zodpovedná za podporu INDECOPI rozvoja metrológie v krajine a prispieva k uplatňovaniu sústavy zákonných jednotiek Peru (SLUMP).
V súčasnej dobe je vedúcou národnou organizáciou schopnou poskytovať spoľahlivé služby metrologického zabezpečenia, potrebné pre každú inštitúciu, ktorá chce zaviesť systém manažérstva kvality a následne získať uznanie prostredníctvom certifikácie.
SNM, ktorého riaditeľ je Jose Dajes Castro, pozostáva z 33 osôb, z ktorých v súčasnosti traja pracujú v laboratóriu chemickej metrológie:

 

  • Christian Uribe – manažér laboratória chemickej metrológie,
  • Galia Ticona Canaza – manažérka laboratória elektrochémie,
  • Steve Acco Garcia – manažér laboratória organickej chémie.


V grafoch je uvedená organizačná štruktúra SNM a laboratória chemickej metrológie, ktoré sa skladá zo štyroch laboratórií – organickej chémie, anorganickej chémie, elektrochémie a spracovania vzoriek.

 

Ktorá oblasť metrológie je v súčasnosti v Peru najviac vyžadovaná?

Nemôžem uviesť konkrétne laboratórium, pretože počet kalibračných služieb sa za posledných 5 rokov významne zvýšil ako odpoveď na požiadavky zákazníkov, ktoré narastajú s technickým pokrokom.


To platí aj pre chemickú metrológiu, kde prvé aktivity boli vykonávané v laboratóriu chemickej metrológie v roku 2002, keď bol uvedený do prevádzky plynový chromatograf pre certifikáciu nášho národného nápoja Pisco.


Rozhodne program SIM-PTB v oblasti chemickej metrológie pre nás znamenal začiatok činnosti v tejto oblasti, zúčastnili sme sa medzinárodných porovnaní, ktoré nám boli k dispozícii buď v našich laboratóriách, alebo v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.


Následne v roku 2006 vďaka technickej spolupráci na projekte PTB-INDECOPI: "Zlepšenie a opatrenia na zabezpečenie kvality spotreby vody", začal rozvoj činností, akou bola správa "Stav poznania chemickej metrológie v Peru", ktorú vypracoval a prezentoval Dr. Yoshito Mitani, riaditeľ metrológie materiálov CENAM, Mexiko. Z tejto štúdie vyplynulo, že by sme mali začať elektrochémiou a ťažkými kovmi vo vode.


Od roku 2007 sme sa podieľali na projekte OAS "Podpora spolupráce chemickej metrológie a posudzovania kvality a bezpečnosti poľnohospodárskych potravinárskych výrobkov" zaoberajúcej sa rozvojom referenčných materiálov v týchto formách: mlieko, voda, mäso a pšeničná múka. Tak sme začali pracovať na organickej chémii.


V roku 2009 boli ustanovené laboratóriá chemickej metrológie: organické, anorganické, elektrochémie a pre spracovanie vzoriek.


Ktoré smery spolupráce so slovenskou metrológiou sú pre Vás najviac zaujímavé?

 
Rozhodne by pre nás boli najzaujímavejšie programy v chemickej metrológii, také aké sme mali v rámci SIM-PTB programu a technickej spolupráce v rámci projektu PTB-INDECOPI. Vlastne akákoľvek spolupráca, ktorej predmetom by bolo školenie a výcvik, pretože to je najlepší spôsob, ako rozšíriť naše vedomosti a nájsť cestu, ako prispôsobiť naše možnosti týkajúce sa zariadení a etalónov.

Aké sú Vaše dojmy z pobytu na Slovensku?


Moje dojmy z metrologického ústavu sú tie najlepšie. Stáž splnila všetky moje očakávania. Musím podotknúť, že som spoznala ľudí veľmi kvalifikovaných, priateľských a inteligentných. Cítila som sa príjemne.


Čo sa týka mesta, je veľmi krásne, vidím obrovský rozvoj, a že napredujete bez toho, aby ste sa vzdali tradícií.

 


Za kolektív primetrology sa pýtal Ivan Mikulecký.

Pozn.: Rozhovor bol autorizovaný

 Galia Ticona Canaza
Manažérka laboratória elektrochémie Národnej metrologickej služby (SNM) v Peru


 
« Späť


Diskusia: "Galia Ticona Canaza - Počet kalibračných služieb v Peru sa za posledných 5 rokov významne zvýšil "
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY