Kalibrácia a metrologická legislatíva

11.09.2011, 18:15, 

Používanie kalibrovaných meradiel


Zákon o metrológii ukladá v § 9 ods. 7 povinnosť používať kalibrované meradlá v prípadoch, ak sa meranie uskutočňuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom. Súčasne sa v § 9 ods. 8 zákona o metrológii vymedzuje okruh subjektov vykonávajúcich kalibráciu. Okrem Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej legálnej metrológie a akreditovaných kalibračných laboratórií sú to laboratóriá s preukázateľne zabezpečenou nadväznosťou etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.


Poznámky:


Počet všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadujúcich merania je v súčasnosti približne 200. Tento počet sa neustále mení z dôvodu rušenia predpisov, vstupu do platnosti nových predpisov, prípadne z dôvodu novely predpisu.


Ako príklady z pestrej palety právnych predpisov uvádzame:

 

 

Aktualizované znenia právnych predpisov je možné nájsť na JASPI Web.

 

Používanie iných ako určených a kalibrovaných meradiel


Na merania nevyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a na merania nevykonávané v rámci systémov manažérstva kvality je možné použiť meradlá iné ako určené a kalibrované. Avšak takéto meradlá sú vhodné iba na informatívne merania s malou požadovanou presnosťou a správnosťou. V ostatných prípadoch sa odporúča použitie kalibrovaných meradiel.


V prípadoch ak:

 

  • zákazník pri špecifikovaní požadovaných produktov,
  • dodávateľ pri špecifikovaní ponúkaných produktov alebo
  • posudzovateľ a audítor pri posudzovaní resp. audite systémov manažmentu merania odkazujú na normu STN EN ISO 10012:2004 „Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia“, musí meracie zariadenie dosiahnuť stav metrologickej konfirmácie.
 
 

Súvisiace články

 

Meranie a metrologická legislatíva


 
« Späť


Diskusia: "Kalibrácia a metrologická legislatíva"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY