Metrologické laboratórium

25.11.2011, 18:02, 

Kalibrácia meradiel

 


Osvedčenie o akreditácii č. K 021 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025.


Laboratórium ponúka kalibráciu týchto meradiel:

 

 • Dĺžka do 500 mm
  Koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometrické meradlá, číselníkové a páčkové odchýlkomery, dvojdotykové meradlá do otvoru, pevné a skladacie mikrometrické odpichy, valčekové kalibre a meracie drôtiky na závity.
   
 • Tlak od -0,1 MPa do +350 MPa
  Manometre, vákuometre, manovákuometre, indikačné a číslicové s pružnými a citlivými prvkami, manometre pre zváraciu techniku, meracie prevodníky (snímače) tlaku, registračné tlakomery, indikačné a registračné diferenčné tlakomery, kontrolné manometre a vákuometre, tlakomery vysielačmi - od triedy presnosti 0,1 %. U deformačných tlakomerov vykonáva servis.
   
 • Moment sily do 1000 Nm
  Momentové kľúče torzné a ohybové (signálne), prístroje na kontrolu momentových kľúčov a snímače momentu sily.
   
 • Teplota od -30 °C do +650 °C
  Sklené teplomery, odporové snímače teploty typ Pt100, termoelektrické snímače teploty typ J, K, L, M, T, teplomery s analógovým a digitálnym výstupom.
   
 • Sila
  Silomery 0,5N - 2 000N
   
 • Elektrické veličiny
  Elektrické napätie DC 10 mV - 10 000V
  Elektrické napätie AC 10 mV - 1 000 V
  Elektrický prúd DC 10 ľA - 20 A / 1 000 A
  Elektrický prúd AC 100 ľA - 20 A / 1 000 A
  Miery elektrického odporu 10 Ohm - 100 MOhm
  Ohmmetre 0,1 Ohm - 12 GOhm
  Elektrický výkon 0,1mW - 20kW pri DC do 1 000 V, do 20 A
  Elektrický výkon 0,1mW - 20 kW pri AC do 1 000 V, do 20A, do 10 kHz
  Osciloskopy do 1 GHz
  Meradlá frekvencie (nie čítače) 20 mHz - 1 GHz
   
 • Čas
  Vypínací čas prúdových chráničov 10ms - 5s
   
 • Vodomery
  Merače pretečeného množstva vody
  studená voda - prietok do 10 m3 h-1
  teplá voda - prietok do 3 m3 h-1

 

Osvedčenie o akreditácii č. K 016 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025.


Laboratórium ponúka kalibráciu:

 

 

 • zvukomerov a integrujúcich zvukomerov
 • pásmových filtrov
 • meracích mikrofónov
 • akustických kalibrátorov
 • osobných zvukových expozimetrov
 • vibrometrov a senzorov mechanického zrýchlenia
 • kalibrátora mechanického kmitania

 

 

Overovanie meradiel

 

 

Momentové kľúče do 1000 Nm


Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2008/180/008198/03457 na výkon overovania určených meradiel.


Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s registračným číslom 74

 

Vodomery


Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2009/900/008642/02715 na výkon národného overovania určených meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu v rozsahu:

 

 

 • vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn = 10 m3 h-1,
 • vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn = 3 m3 h-1,

 

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s registračným číslom 17.

 

Meradlá akustického tlaku


Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2008/180/002360/00998 na výkon overovania určených meradiel akustického tlaku:

 

 

 • zvukomerov a integrujúcich zvukomerov
 • pásmových filtrov
 • meracích mikrofónov
 • osobných zvukových expozimetrov
 • akustických kalibrátorov.

 

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s evidenčným číslom 47.

 
« Späť


Diskusia: "Metrologické laboratórium"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY