Metrologický poriadok organizácie vyšiel z módy?

18.07.2012, 07:42,Metodický pokyn metrologický MPM 03-96 Metrologický poriadok organizácie. Zásady tvorby., bol vydaný ÚNMS SR v roku 1996. Obsahuje síce anachronizmus, pretože sa odvoláva na zákon č. 505/1990 Zb.o metrológii, ktorý bol zrušený v roku 2000 zákonom č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, je však stále užitočným pokynom pre metrológov organizácií v SR. O úlohe metrologického poriadku organizácie v systéme manažérstva kvality píše podrobne napr. prof. Kneppo.

 

Obsah MPM 03-96:

 

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Postup pri vytváraní MPO
  3. Dokument o MPO

 

Odporúčaná štruktúra a metodika spracovania dokumentu o MPO:


A Úvod
A.1 Záväznosť dokumentu
A.2 Nadväznosť na iné MPO
A.3 Použité skratky
A.4 Použité pojmy


B Všeobecná časť
B.1 Právne postavenie organizácie
B.2 Záväzné predpisy
B.3 Normatívno-technické dokumenty


C Organizačné zabezpečenie
C.1 Organizácia metrológie v SR
C.2 Kompetencie, povinnosti a zodpovednosti v rámci MPO
C.3 Postup pri overovaní a kalibrácii meradiel
C.4 Meranie
C.5 Nákup, údržba a opravy meradiel
C.6 Metrologické zabezpečenie vyrábaných alebo opravovaných meradiel
C.7 Metrologické zabezpečenie dovážaných meradiel
C.8 Montáž meradiel do meracieho systému
C.9 Vzdelávanie v oblasti metrológie


D Technické zabezpečenie
D.1 Kategorizácia meradiel
D.2 Nadväznosť meradiel
D.3 Meracie metódy


E Záverečné ustanovenia
F Prílohy

 

Informácie o metodickom pokyne sú na stránke SMÚ.

 

Pre podrobnejšiu inšpiráciu odporúčame publikáciu:
Řád podnikové metrologie, U 35. Česká metrologická společnost, Praha, 1999, 2. vyd., 168 s.

Toto dielo kolektívu autorov obsahuje typový poriadok podnikovej metrológie.
 

 
« Späť


Diskusia: "Metrologický poriadok organizácie vyšiel z módy?"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY