Metrologický softvér a ochrana spotrebiteľa

10.09.2011, 10:49,V roku 2002 sa vo francúzskom Saint-Jean-de-Luz konala medzinárodná konferencia, poriadaná OIML, o perspektívach vývoja legálnej metrológie do roku 2020 "What will Legal Metrology be in the Year 2020".

Zaujímavý príspevok Wilfrieda Schulza z PTB Braunschweig na tému Zmeny ochrany spotrebiteľa v legálnej metrológii ako výsledok nových technológií bol zameraný na nevyhnutné zmeny v ponímaní doteraz štandardných prístupov legálnej metrológie. Ide o to, aby metrologické zabezpečenie bolo adekvátne prudkému rozvoju meradiel (napr. smart meters). Kľúčovú rolu pri týchto opatreniach na ochranu spotrebiteľa bude hrať aj príslušné ošetrenie metrologického softvéru.
 

Pozrime sa, ako sa s touto výzvou vyrovnala Medzinárodná organizácia legálnej metrológie OIML a Európska spolupráca v legálnej metrológii WELMEC.
 

 

Dokument OIMLOIML D 31:2008 General requirements for software controlled measuring instruments

Tento medzinárodný dokument špecifikuje všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na funkčnosť meradiel súvisiacu so softvérom a dáva návod na preverenie splnenia týchto požiadaviek meradlom.

Odkazuje na príslušné medzinárodné normy, medzi nimi aj na rad noriem ISO/IEC 14598
Information technology – Software product evaluation. Tento rad noriem stanovuje metódy pre meranie, posudzovanie a hodnotenie kvality softvérového produktu.

 

 

Príručky WELMEC


WELMEC 7.2 Issue 5, 2011 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC)

Príručka má poradný účel a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo prídavné technické požiadavky okrem tých, ktoré sú stanovené v smernici o meradlách (MID). Alternatívne prístupy je možné akceptovať, ale príručka predstavuje z pohľadu WELMEC dobrú prax pre nasledovanie.

 

WELMEC 2.3 Issue 3, 2005 Guide for Examining Software (Non-automatic Weighing Instruments)
Príručka špecifikuje základné požiadavky na softvér voľne programovateľných modulov, založených na PC, alebo periférnych zariadení, ktoré sú prepojené alebo sú súčasťou váh s neautomatickou činnosťou (NAWI) podliehajúcich zákonnej kontrole.


WELMEC 2.5 Issue 2, 2000 Guide for Modular Approach and Testing of PCs and other Digital Peripheral Devices (Non-automatic Weighing Instruments)

Táto príručka dáva všeobecný návod na modulárny prístup k váham s neautomatickou činnosťou (NAWI), ktorý bude základom pre všetky ostatné návody na moduly a periférne zariadenia NAWI.

 

 

Informatívne dokumenty WELMEC


WELMEC 7.1 Issue 2, 2005 Development of Software Requirements

Dokument dáva informácie o vývoji požiadaviek na softvér založených na smernici o meradlách (MID).

 

MID Software WP2, 29.09.2004 Methods for Validation and Testing of Software
Skúšanie meradiel vyžaduje skúšanie softvérových funkcií. To zahŕňa aspekty meracej funkčnosti, ako aj aspekty mimo metrologickej funkčnosti. Táto správa zhromaždila validačné metódy aplikovateľné na rôzne meradlá.

 

Uvedené príručky a dokumenty je vhodné doplniť o správu britského NPL z roku 2007:
NPL Report DEM-ES 014, Software Support for Metrology. Best Practice Guide No. 1. Validation of Software in Measurement Systems
Využívanie softvéru v meracích systémoch narastá a sním aj potreba validácie softvéru. Uvedená príručka NPL je zameraná na validáciu z hľadiska používateľa i dodávateľa.
 

 
« Späť


Diskusia: "Metrologický softvér a ochrana spotrebiteľa"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY