Nová sústava SI

30.10.2011, 18:05,24. zasadnutie Generálnej konferencie pre váhy a miery (CGPM, október 2011) bolo smerované k "Novej sústave SI" .

 

Kľúčovou aktivitou zasadnutia CIPM v roku 2010 bolo preskúmanie pokroku na ceste k novej definícii kilogramu, ktorý je jedinou základnou jednotkou SI stále viazanou na artefakt. V priebehu posledných niekoľkých rokov bol síce dosiahnutý významný pokrok, ale podmienky prijatia novej definície, stanovené CGPM na 23. zasadnutí (2007), ešte neboli úplne splnené. Z tohto dôvodu CIPM v súčasnosti nie je pripravený podať konečný návrh na revíziu SI. Avšak CIPM navrhol uznesenie CGPM vziať na vedomie zámer znovu definovať štyri základné jednotky SI, tj. kilogram, ampér, kelvin a mól. Nové definície by boli založené na konštantných číselných hodnotách Planckovej konštanty (h), elementárneho náboja (e), Boltzmannovej konštanty (k) a Avogadrovej konštanty (NA).


Definície všetkých siedmich základných jednotiek sústavy SI by boli tiež jednotne vyjadrené formuláciami za použitia explicitných konštánt a bol by spracovaný špecifický návod na vysvetlenie realizácie definícií jednotlivých základných jednotiek praktickým spôsobom.
CIPM žiada CGPM o podporu národných metrologických ústavov, BIPM a akademických inštitúcií, aby sa udržalo ich úsilie o experimentálne stanovenie základných konštánt h, e, k a NA.

 

S cieľom podporiť komunikáciu, informovanosť a diskusiu o možnej revízii SI, boli spracované dva kľúčové návrhy dokumentov:

 

  • Návrh uznesenia A: "O možnej budúcej revízii Medzinárodnej sústavy jednotiek SI", výťah z oznámenia o konaní CGPM (24. zasadnutie, október 2011), a
  • Návrh kapitoly 2 deviateho vydania SI brožúry (z 29. septembra 2010), výsledok 20. Zasadnutia CCU (2010).

 

Uznesenia 24. zasadnutia Generálnej konferencie pre váhy a miery sú uvedené na stránke
BIMP
.

 

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 24. generálnej konferencii pre váhy a miery bol schválený na 59. rokovaní vlády zo dňa 31.8.2011
 

 
« Späť


Diskusia: "Nová sústava SI"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY