Odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

31.05.2012, 21:52,Na iniciatívny podnet predsedu vlády SR vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 31. mája 2012 prerokovala a schválila návrh na odvolanie Lucie Gocníkovej z funkcie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňom 31. mája 2012 a schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka do funkcie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňom 1. júna 2012.

 

  

Ing. Lucia Gocníková

 

Dr.h.c., prof. Ing. Jozef Mihok, DrSc.

 

Vláda Slovenskej republiky zároveň určila platové náležitosti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a zároveň schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka do funkcie vedúceho slovenskej delegácie v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných palných zbraní – C.I.P.

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 819 zo dňa 24. novembra 2010 vymenovala
Luciu Gocníkovú do funkcie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňom 28. novembra 2010.

 

Návrh na odvolanie Lucie Gocníkovej z funkcie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka do funkcie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky sa predkladal na rokovanie vlády podľa § 22 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z..

 

Nakoľko Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zastupuje Slovenskú republiku aj v C.I.P., čo je Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných strelných zbraní so sídlom v Bruseli, predložený materiál obsahuje aj návrh na zmenu na poste vedúceho slovenskej delegácie C.I.P., ktorého rovnako vymenúva vláda Slovenskej republiky.

 

Tlačová beseda po rokovaní vlády (TA3)

 

 
« Späť


Diskusia: "Odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky "
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY