Quo vadis európska metrológia?

25.11.2012, 22:13,EURAMET uverejnil na stránke plány rozvoja metrológie na budúcich 10 až 15 rokov. Vznikli v technických výboroch Eurametu ako výsledok procesu konzultácií a workshopov.


Táto kompilácia vytvára vedecko-technický základ EMPIR – European Metrology Programme for Innovation and Research.


Vedecko-technické plány smerovania metrológie EURAMET (   EURAMET Science and Technology Roadmaps for Metrology )

 

Technický výbor

(Technical Committee)

Dokumenty

(Documents)

Akustika, ultrazvuk a vibrácie

AUV - Acoustics, Ultrasound and Vibration

Priemyselné aplikácie ultrazvuku: Schéma (  Industrial Applications of Ultrasound: Chart )


Priemyselné aplikácie ultrazvuku: Text (  Industrial Applications of Ultrasound - Text)

 

Zdravotnícke aplikácie ultrazvuku: Schéma (   Medical Applications of Ultrasound - Chart )


Zdravotnícke aplikácie ultrazvuku: Text (  Medical Applications of Ultrasound - Text )

Zvuk vo vzduchu: Schéma (   Sound in Air - Chart )


Zvuk vo vzduchu: Text (   Sound in Air - Text)


Aplikácia akustiky vo vode: Schéma (  Underwater Acoustics - Chart )


Aplikácia akustiky vo vode: Text (   Underwater Acoustics - Text)


Vibrácie: Schéma (   Vibration - Chart)


Vibrácie: Text (   Vibration - Text )
 

Elektrina a magnetizmus

EM - Electricity and Magnetism

Syntéza - Text (   Synthesis Text)


Veľké výzvy (Great Challenges)

 

  • Výkon a elektrická energia v čase vznikajúcich inteligentných sietí (Power and Energy in an era of emerging smart grids) - Schéma (  Chart), Text (  Text)


Inovácie (Innovation)

 

  • Inovatívne prostriedky kalibrácie v elektrine a magnetizme (Innovative calibration means in electricity & magnetism) - Schéma (  Chart), Text (  Text)
  • Metrológia pre budúce aplikácie komplexu RF do THz systémov (Metrology for future applications of complex RF to THz systems) - Schéma (  Chart), Text (  Text)


Výskum (Science)

 

  • Základy SI, základné skúšky a kvantové merania (Foundations of the SI, fundamental tests and quantum measurements) - Schéma (  Chart), Text (  Text)
  • Nanoelektrina a nanomagnetizmus (Nanoelectrics and nanomagnetics) - Schéma ( Chart), Text (  Text)

 

Prietok

F – Flow

Schéma (  Chart), Text (  Text)

Interdisciplinárna metrológia

IM - Interdisciplinary Metrology

Matematika a Informačné a komunikačné technológie - Schéma (   Math ICT - Chart)


Matematika a Informačné a komunikačné technológie – Text (  Math ICT - Text)

Ionizujúce žiarenie

IR - Ionising Radiation

Dozimetria a rádionuklidy pri ochrane zdravia - Text (  Dosimetry and Radionuclides in Health Care - Text )


Antropogénne a prírodné rádionuklidy v životnom prostredí a priemysle - Text (   Anthropogenic and Natural Radionuclides in Environment and Industry - Text)

 

Nová koncepcia dozimetrie pre interakciu ionizujúceho žiarenia s materiálom - Text (  Novel dosimetry concept for IR interaction with matter - Text)

Dĺžka

L – Length

Základy - Schéma (  Fundamental - Chart)


Základy - Text (  Fundamental - Text)


Pokročilé výrobné technológie - Schéma (  Advanced manufacturing - Chart)


Pokročilé výrobné technológie - Text (  Advanced manufacturing - Text)


Veľké rozsahy dĺžok - Schéma (  Long-range - Chart)


Veľké rozsahy dĺžok - Text (  Long-range - Text)


Mikro Nano - Schéma (  Micro Nano - Chart)


Mikro Nano - Text (  Micro Nano - Text)

Hmotnosť

M – Mass

Hustota a viskozita - Schéma (  Density and Viscosity - Chart)


Hustota a viskozita - Text (  Density and Viscosity - Text)


Dynamické merania - Schéma (  Dynamic - Chart)


Dynamické merania - Text (  Dynamic - Text)


Sila - Schéma (  Force - Chart)


Sila - Text (  Force - Text)


Hmotnosť - Schéma (  Mass - Chart)


Hmotnosť - Text (  Mass - Text)


Tlak - Schéma (  Pressure - Chart)


Tlak - Text (  Pressure - Text)

Metrológia v chémii

MC - Metrology in Chemistry

Text (  Text)

Fotometria a rádiometria

PR - Photometry and Radiometry

 

Základný výskum - Schéma (  Basic Science - Chart)


Základný výskum - Text (  Basic Science - Text)


Klíma - Schéma (  Climate - Chart)


Klíma - Text (  Climate - Text)


Energia - Schéma (  Energy - Chart)


Energia - Text (  Energy - Text)


Priemysel - Schéma (  Industry - Chart)


Priemysel - Text (  Industry - Text)

Termometria

T – Thermometry

Vlhkosť - Text (  Humidity - Text)


Teplota - Text (  Temperature - Text)


Teplota - Schéma (  Temperature - Chart)


Termofyzikálne vlastnosti - Text (  Thermophysical Properties- Text)


Termofyzikálne vlastnosti - Schéma (  Thermophysical Properties - Chart)

Čas a frekvencia

TF - Time and Frequency

Schéma (  Chart)


Text (  Text)


 
« Späť


Diskusia: "Quo vadis európska metrológia?"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY