Rozhovor mesiaca s Ing. Jozefom Orlovským

21.12.2011, 12:34,Rozhovor mesiaca pre primetrology.com

 

Vážení metrológovia, prvýkrát uverejňujeme Rozhovor mesiaca – s Ing. Jozefom Orlovským, dlhoročným predsedom Slovenskej metrologickej spoločnosti. Opýtali sme sa ho na minulosť, ale i na plány do budúcna.


Na január 2012 plánujeme uverejniť rozhovor s novopečeným predsedom SMS Ing. Tomášom Švantnerom.
 

 

Ako doterajší predseda SMS, čo považujete za najvydarenejšiu akciu za celé obdobie existencie Slovenskej metrologickej spoločnosti?

 

Za obdobie existencie Slovenskej metrologickej spoločnosti bolo zorganizovaných množstvo odborných podujatí, najmä seminárov, konferencií a stretnutí metrológov. Rozhodnúť, ktorá konkrétna akcia bola najvydarenejšia, to je ťažká úloha. Myslím si však, že medzi najúspešnejšie akcie patria Fóra metrológov, ako pravidelné stretnutia metrológov Slovenska. S myšlienkou organizovať tieto stretnutia SMS prišla hneď po svojom vzniku. V novembri tohto roku sa uskutočnilo už 41. Fórum metrológov. Medzi najúspešnejšie fóra metrológov považujem tie, ktoré sa konali v rokoch vzniku a uplatňovania novej metrologickej legislatívy a tiež zavádzania „nového prístupu“ a posudzovania zhody pri uvádzaní určených meradiel na trh. Tieto fóra sa konali za účasti najvyšších predstaviteľov ÚNMS SR, SMÚ, SLM, prednášateľmi boli mnohí experti Európskej únie. Diskusie k prednášaným témam prebiehali do neskorých večerných hodín, čo bolo pre týchto expertov veľkým prekvapením.

Mnohoročná prax potvrdila, že organizovanie fór metrológov, ktoré sú aj príležitosťou na neformálne stretnutia metrológov, bola dobrá myšlienka, že tieto akcie sú prospešné nielen pre metrológov v podnikoch a organizáciách, ale aj pre orgány štátnej správy pre oblasť metrológie. Osobne by som si želal, aby fóra metrológov sa stali skutočne miestom, kde každý účastník bude viac využívať možnosť prezentovania svojich názorov a to aj formou neorganizovaných diskusných príspevkov a vystúpení, aby obsah a priebeh stretnutí viac zodpovedali jeho názvu, aby sa stalo skutočným fórom výmeny názorov.

Inou veľmi úspešnou akciou zorganizovanými SMS v spolupráci so Slovenským metrologickým ústavom bola Medzinárodná konferencia merania prietoku vody zameraná na výmenu skúseností pri zavádzaní smernice o meradlách (MID) v roku 2006.
Z publikácii vydaných SMS okrem Metrologických listov a viacerých CD za vydarenú považujem reprezentačnú publikáciu Prietok 2004 prezentujúcu etalónové zariadenia Centra prietoku Slovenského metrologického ústavu.

 

Čo si myslíte o spolupráci s www.primetrology.com na projekte „Digitalizácia pamäti metrológie“ v rámci návrhu programu „Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva“? Príklad archivácie kompletných vydaní: Metrologické listy, INSYMET a ďalšie.

 

Digitalizáciu zborníkov, či už z vedeckých konferencií, ale aj Metrologických listov považujem za užitočnú vec. Umožní nielen zachovať „metrologické dedičstvo“, ale v dostupnej forme môže byť aj zdrojom potrebných informácií, najmä ak by bola doplnená vyhľadávacím systémom. Skompletizovať všetky vydania je iste náročná práca a zároveň je najvyšší čas, aby sme sa o to pokúsili. Slovenská metrologická spoločnosť bude pri tejto činnosti aktívne spolupracovať.

 

Čo považujete za svoju prioritu ako člen nového výboru SMS v roku 2012?


Členom výboru SMS som od roku 1991 a funkciu predsedu SMS som zastával dve funkčné obdobia od roku 2003 do 2011. Som rád, že v novom výbore je rad nových mladých ľudí, ktorí si kladú za cieľ najmä zvýšiť aktivitu spoločnosti i rozšíriť členskú základňu SMS. Osobne som do nového výboru kandidoval predovšetkým so zámerom pomáhať najmä novému predsedovi, ale aj ďalším členom výboru pri plnení týchto úloh.

 

Pozn.: Rozhovor bol autorizovanýIng. Jozef Orlovský

 
 

Súvisiace články

 

Tomáš Švantner - predseda výboru Slovenskej metrologickej spoločnosti


 
« Späť


Diskusia: "Rozhovor mesiaca s Ing. Jozefom Orlovským"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY