Spomíname na Ing. Jána Demiana

17.03.2014, 21:18,V tomto roku uplynulo 20 rokov od založenia Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI).


Vznikla organizácia, ktorá sa od roku 2000 stala orgánom štátnej správy v oblasti metrológie. Jej činnosťou je štátny metrologický dozor, kontrola plnenia zákona o metrológii, ako aj dohľad v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.


Prvým riaditeľom SMI sa stal Ing. Ján Demian. Mal potrebné skúsenosti z priemyslu i vedecko-výskumného pracoviska.


Narodil sa 30. 11. 1937. Po skončení vysokej školy v roku 1960 pracoval desať rokov v Slovnafte, kde bola jeho zameraním práca na projektoch zavádzania meracej techniky. Do Československého metrologického ústavu, založeného v roku 1968, nastúpil v roku 1970. Začal pracovať v odbore tepelno-technických veličín. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia metrológie teploty a tepla. Podieľal sa na vybudovaní etalonáže meradiel teploty a tepla, zaoberal sa meraním koeficientu tepelnej rozťažnosti materiálov. Venoval sa výchove nových metrológov i vzdelávaniu pracovníkov montážnych organizácií. Bol riešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh, publikoval články a prednášky – po roku 1990 hlavne z oblasti elektrických meračov tepla. Bol tiež autorom metrologických predpisov v tejto oblasti.


Od začiatku roku 1994 sa stal riaditeľom SMI. Predstavovalo to vykonať množstvo priekopníckej práce pri vytvorení novej organizácie, zabezpečiť inšpektorát príslušnými odborníkmi (nielen na riaditeľstve v Bratislave ale aj na viacerých pracoviskách v SR) a tiež potrebným prístrojovým vybavením. Po odchode do dôchodku po roku 2000 sa ešte podieľal na práci SMI ako poradca.


Ing. Demian sa dvadsiateho výročia založenia SMI nedožil – z radov metrológov navždy odišiel 24. 9. 2013.
 

 
« Späť


Diskusia: "Spomíname na Ing. Jána Demiana"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY