Správa pre všetkých zainteresovaných na smernici MID

05.12.2011, 17:44,Európska komisia predložila v roku 2011 Európskemu parlamentu a Rade EÚ Správu o vykonávaní smernice 2004/22/ES o meradlách podľa jej článku 25: Správa (zo dňa 17. 6. 2011)


Európska komisia na základe vykonanej analýzy a všetkých podkladov nenavrhla (vzhľadom na kladné hodnotenie doterajšieho stavu) žiadne zmeny smernice MID ani jej rozšírenie o ďalšie druhy meradiel.
 

Vybrané informácie zo správy:

 

 • Smernica o meradlách (smernica 2004/22/ES) je účinná štyri a pol roka od 30. októbra
  2006
 • Externí odborníci vo svojej hodnotiacej správe odhadli, že MID sa uplatňuje na približne 345 miliónov jednotiek meradiel predaných každoročne na európskom trhu s celkovou hodnotou predaja približne 3,25 miliardy EUR
 • Inovácie neboli obmedzené a v niektorých prípadoch sa MID považuje za pozitívnu
  pre inovácie
 • Dobrovoľnosť viedla k takmer úplnému uplatneniu v členských štátoch vyžadujúcich meradlá stanovené v smernici v 90 % možných prípadov. Preto je ochrana spotrebiteľa prakticky rovnaká v celej EÚ a riziko nekalej hospodárskej súťaže v dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi je minimálne
 • S výnimkou taxametrov je zabezpečené úplné pokrytie normami, či už ide o európske
  harmonizované normy alebo normatívne dokumenty odvolávajúce sa na medzinárodné
  normy, ktoré pozitívne odporučil výbor pre meradlá
 • Nový legislatívny rámec poskytuje postupy posudzovania súladu, ktoré sú veľmi blízke tým, ktoré sú uvedené v MID. Čoskoro bude predložený návrh na prepracovanie MID, aby sa prispôsobila novému legislatívnemu rámcu
 • Pokiaľ ide o vodomery, výrobné odvetvie uviedlo, že na merače vody na zavlažovanie
  a merače znečistenej vody
  obsahujúce čiastočky sa nemôžu vzťahovať ustanovenia
  súčasnej MID a že to nie je potrebné, pretože neexistujú žiadne prekážky obchodu
 • V tomto okamihu neexistuje žiadny dôvod, aby Komisia navrhla, aby sa do smernice
  2004/22/ES o meradlách pridali odvetvia, na ktoré sa vzťahuje 8 zrušených smerníc
 
« Späť


Diskusia: "Správa pre všetkých zainteresovaných na smernici MID"
Dátum: Meno: Komentár:
17.10.2014, 09:50 Ing.Vladimír Sobotka 2014/32/EU
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY