Synergia v metrológii prietoku plynu

06.11.2011, 16:20,Podľa slovenskej legislatívy každý plynomer, ktorý je inštalovaný v domácnosti, musí byť uvedený na trh patričným spôsobom a počas jeho používania následne overený. V každom prípade to znamená odskúšanie plynomera na špeciálnom zariadení, označenie príslušnými značkami a opatrenie zabezpečovacími značkami (plombami). Aby sme zaručili správnosť merania, je nutné dodržať princípy nadväznosti nášho plynomera až po také meradlo (etalón), ktoré má v Slovenskej republike najlepšie metrologické parametre a celý metrologický systém prietoku plynu zastrešuje. Ale čo urobiť, ak nám na domčeku nadväznosti chýba strecha?

 

Pracovníci Centra prietoku Slovenského metrologického ústavu, Slovenského plynárenského priemyslu, firiem zo Starej Turej - Elster a Justur sa v rokoch 1999 až 2002 spojili a začali chýbajúcu strechu spoločne budovať. Bol tu tím zložený z investorov, výrobcu špeciálnych zariadení a odborníkov z autorizovaného laboratória na overovanie plynomerov a budúci národný etalón prietoku a pretečeného množstva plynu sa pomaly rodil.

 

Jednotka prietoku plynu na najvyššej úrovni v štáte bez medzinárodnej akceptácie nie je platnou jednotkou. Slovensko ako jedna zo signatárskych krajín Metrickej konvencie podpísalo v roku 1999 dohodu o vzájomnom uznávaní národných etalónov MRA. Cieľom dohody je vytvoriť základ pre vzájomnú dôveru a odstraňovanie technických prekážok v medzinárodnom obchode. Pri tom aby Slovensko splnilo požiadavky MRA v oblasti plynomerov pomohli aj kolegovia z nemeckej národnej metrológie a vďaka bilaterárnym porovnaniam (2002 – 2005) sme obhájili akceptovateľnosť v rámci CMC tabuliek. To bol krok, ktorý zakončil vývoj a primárny etalón splnil podmienky na vyhlásenie za národný etalón v roku 2007. Zariadenie národného etalónu je svojou metódou merania celosvetovo jedinečné a nachádza sa v priestoroch Centra prietoku SMÚ a plní si funkciu, na ktorú bolo určené. Slovensko má medzinárodne akceptovanú jednotku prietoku plynu na najvyššej úrovni a do domčeka nadväznosti neprší.

 

So skúsenosťami z kalibrácie a monitorovania parametrov národného etalónu sme sa podelili aj na medzinárodnom poli. Prezentácia na tému sledovania parametrov a udržania si vysokej úrovne etalónu počas prevádzky zaujala odborníkov z celého sveta na konferencii Flomeko 2010, poriadanej technickým výborom TC 9 IMEKO. Prezentácia bola spomedzi všetkých stoštrnástich vybraná na publikáciu v monotematickom čísle karentovaného časopisu MAPAN, ktorý vydáva Springer Science+Business Media. V tomto čísle venovanom metrológii prietoku tekutín, ktoré práve vychádza (október 2011), je publikovaných 9 najvýznamnejších prednášok.

 

 

Aktivity, ktoré sprevádzali tento zrod a vývoj etalónu neostali bez povšimnutia. Pracovníkom Centra prietoku SMU bola zverená organizácia a pilotovanie kľúčových porovnávacích meraní v rámci Medzinárodného úradu pre váhy a miery BIPM a aj v rámci európskej organizácie vedeckej metrológie EURAMET. Výsledkom bude výpočet referenčnej hodnoty jednotky prietoku plynu, ktorý je očakávaný od všetkých zúčastnených národných metrologických inštitúcií.

 

Je to len jeden z príkladov úzkej spolupráce ľudí z priemyslu a metrológie, ktorý dokazuje, že spojenie fundamentálnej a legálnej metrológie je obojstrane prospešné.

 

Centrum prietoku Slovenského metrologického ústavu

 

 

Chcete aj vy prispievať na stránku Primetrology? Založte si svoj blog alebo svoj príspevok na zverejnenie pošlite na adresu prirucka.metrologa@gmail.com.

 
« Späť


Diskusia: "Synergia v metrológii prietoku plynu"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY