Terminologické normy pre metrologickú infraštruktúru

17.07.2011, 17:48,

Hneď ako som dopísal blog o metrologickej terminológii mi napadlo, že by nebolo na škodu mať sústredené informácie o normách, ktoré nie sú iba metrologického zamerania, ale využívajú sa v metrológii ako dôležité nástroje.


Chcelo to chvíľu pospomínať a pozrieť si internet. Tu je výsledok.

 

Normalizácia


ISO/IEC Guide2:2004
Standardization and related activities - General vocabulary
Táto norma obsahuje všeobecné termíny a definície z oblasti normalizácie a súvisiacich činností. V kapitole o posudzovaní zhody iba odkazuje na ISO 17000.
 

Do sústavy slovenských technických noriem bola prevzatá ako:
STN EN 45020:2007 Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2:2004)

 

Posudzovanie zhody


ISO 17000:2004
Conformity assessment - Vocabulary and general principles
Táto norma špecifikuje všeobecné termíny a definície súvisiace s posudzovaním zhody vrátane akreditácie orgánov posudzovania zhody a využívania posudzovania zhody pri uľahčovaní obchodu.


Do STN bola prevzatá ako:
STN EN ISO/IEC 17000:2005 Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000:2004)

 

Systémy manažérstva kvality


ISO 9000:2005
Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
Táto medzinárodná norma opisuje základy systémov manažérstva kvality a definuje príslušné termíny.

Do STN bola prevzatá ako:
STN EN ISO 9000:2006 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000:2005)

 
« Späť


Diskusia: "Terminologické normy pre metrologickú infraštruktúru"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY