Traja muži v CIPM

15.05.2011, 14:26,

Spýtate sa: „Prečo traja, veď mužov bolo v Medzinárodnom výbore pre miery a váhy (CIPM) veľa?“.
Odpoveďou je – „traja muži, ktorí reprezentovali Československo v CIPM“.
 


Ako som na to prišiel? Pri hľadaní informácií o dohode MRA na internetovej stránke Medzinárodného úradu pre miery a váhy (BIPM) som narazil na pestrofarebný graf – informáciu o členoch CIPM. Na časovej osi som našiel v rámci Českej republiky (ako následníckeho štátu Československa) dve mená: Václav Posejpal (člen CIPM 1928 – 1935) a Jaroslav Nussberger (1953 – 1970). V rámci Slovenska to bol Jozef Skákala (člen CIPM 1980 – 1996 a podpredseda CIPM 1984 – 1995).

 

Priznám sa, že meno Václav Posejpal mi veľa nehovorilo. Držiac sa však hesla, že na webe je všetko, som za pár minút zistil životopis.


Teda stručne zhrnuté:

 

Prof. Dr. Václav Posejpal *1874 - †1935


Členom CIPM bol v rokoch 1928 – 1935.
V roku 1919 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 1921 bol menovaný riadnym profesorom experimentálnej fyziky na samostatnej Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. V rámci fakulty zastával funkciu administratívneho riaditeľa fyzikálneho ústavu.


Bol korešpondujúcim členom Société française de Physique, udržoval rozsiahle kontakty s francúzskymi fyzikmi. Za svoje zásluhy bol menovaný rytierom Čestnej légie, čestné doktoráty mu udelili univerzity v Nancy a v Poitiers.


Prehľad publikovaných kníh profesora Posejpala uvádza česká knižná databáza.

 

 

Prof. Dr. Jaroslav Nussberger *1899 - †1974

 

Meno Jaroslav Nussberger mi hovorilo oveľa viac. Občas som sa s ním stretol na stránkach Vestníkov Ciachového a puncového riaditeľstva a Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy z päťdesiatych rokov 20. storočia. Príkladom je informácia z roku 1953.

Členom CIPM bol v rokoch 1953 – 1970.


V rokoch 1949 – 1954 bol riaditeľom Ciachového a puncového riaditeľstva a v rokoch
1955 - 1956 predsedom Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy.
Prehľad publikovaných kníh profesora Nussbergera uvádza česká knižná databáza.

 

Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. *1928

 

Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc.

 

So stále aktívnym a činorodým profesorom Skákalom sa stretávame na odborných akciách, pri významných výročiach (napr. 40 rokov od založenia Československého metrologického ústavu) ale i na konferencii Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti.


Členom CIPM bol v rokoch 1980 – 1996, v súčasnosti je čestný člen CIPM.
Podpredsedom CIPM bol v rokoch 1984 – 1995.V roku 1984 ako podpredseda CIPM.


Od založenia Československého metrologického ústavu v roku 1968 až do osemdesiatych rokov 20. storočia viedol úsek výskumu ČSMÚ.


Pripravil a po založení viedol Katedru automatizácie a regulácie, neskôr Katedru automatizácie a merania na Strojníckej fakulte STU (1964-1976, 1981-1990), bol vedúcim Úseku automatizácie v Ústave mechaniky automatizácie SAV.

 

Na záver niekoľko historických zaujímavostí.
Pri bleskovom zisťovaní informácií som našiel publikáciu v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky, v ktorej závere 25 ročný Jaroslav Nussberger píše poďakovanie 50 ročnému prof. Václavovi Posejpalovi „Tato práce byla provedena v I. oddělení fysik. ústavu, jehož řediteli p. prof. Posejpalovi za pokyny a účast vzdávám uctivý dík“.

 

A ďalej prof. Skákala sa narodil práve v roku keď sa prof. Václav Posejpal stal členom CIPM ako prvý predstaviteľ Československa.


Prof. Skákala sa nepochybne osobne poznal s prof. Jaroslavom Nussbergerom.


No ale dosť úvah, myslím si, že je podstatné, aby títo naši reprezentanti neostali zabudnutí, ale naopak, aby podľa ich vzoru aktívne pracovali na medzinárodnom poli nové generácie našich metrológov.
 

 
« Späť


Diskusia: "Traja muži v CIPM"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY