Normatívne dokumenty OIML

Poznámky:

  • Oznámenie vo Vestníku EÚ: Uverejnenie odkazov na normatívne dokumenty vypracované OIML a zoznam tých častí, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám (v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice)
  • Tabuľky zhody: Podrobný zoznam tých častí normatívnych dokumentov OIML, ktoré zodpovedajú požiadavkám smernice MID

Príloha smernice MID

 

Postupy posudzovania zhody

Normatívny dokument OIML

 Neoficiálny preklad normatívneho dokumentu

Oznámenie vo Vestníku EÚ

Oznámenie vo Vestníku ÚNMS SR

Tabuľky zhody

 

 

 

 

MI-001 Vodomery

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

OIML R 49-1:2006 Water meters for the metering of cold potable water and hot water  Part 1: Metrological and technical requirements

OIML R 49-1:2006

 

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

 

 

 

anglický text

 

slovenský text

 

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

 

 

 

WELMEC Guide 8.11, vydanie 1, november 2006 Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Water Meters - Corresponding Tables OIML R 49 2006 and R 49-2 2004 - MID-001

 

neoficiálny slovenský preklad

OIML R 49-2:2004 Water meters intended for the metering of cold potable water  Part 2: Test methods

Preložené je len najnovšie vydanie 
R 49-2:2006. Na toto vydanie však ešte nie je oficiálny odkaz.

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu

 

Postupy posudzovania zhody: B+F alebo B+D alebo H1

 

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu – Časť I Plynomery

OIML R 137-1:2006  Gas meters Part 1: Requirements

 

OIML R 137-1:2006

2009/C 268/01 z 10. 11. 2009

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 153/2010 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 2/2010

 

WELMEC Guide 8.12-1, vydanie 1, júl 2008

Guide for Measuring Instruments Directive 2004/22/EC - Gas Meters -Corresponding Tables OIML R 137-1 2006 - MID-002 I

 

 

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu – Časť II  Prepočítavače objemu

 

OIML R 140:2007  Measuring systems for gaseous fuel

 

-

2009/C 268/01 z 10. 11. 2009

 

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 153/2010 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 2/2010

WELMEC Guide 8.12-2, vydanie 1, apríl 2009

Volume conversion devices -

Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R 140 – 2007

 

MI-004 Merače tepla

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

OIML R 75-1:2002 Heat meters Part 1: General requirements

OIML R 75-2:2002 Heat meters Part 2: Type approval tests

OIML R 75-1:2002

 

 

OIML R 75-2:2002

 

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.14, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Heat Meters - Corresponding Tables OIML R 75-1 and R 75-2 2002 – MID-004

neoficiálny slovenský preklad

 

MI-005 Meracie zostavy na kontinuálne

a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D, alebo H1, alebo G

OIML R 117:1995 Measuring systems for liquids other than water (zatiaľ nezrušený odkaz)

OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring Instruments

OIML R 117:1995

 

 

 

OIML D 11:2004

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.15, vydanie 1, november 2006

(zrušené)

 

 

neoficiálny slovenský preklad

 

OIML R 117-1:2007  Dynamic measuring systems for liquids 

other than water  Part 1: Metrological and technical requirements

-

2011/C 33/01

z 2. 2. 2011

 

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 177/2011 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2011

WELMEC Guide 8.15, vydanie 2, jún 2010

Measuring systems for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water

Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R

117-1 - 2007

MI-006 Váhy s automatickou činnosťou

 

Postupy posudzovania zhody:

Mechanické systémy: B+D alebo B+E, alebo B+F, alebo D1, alebo F1, alebo G, alebo H1

Elektromechanické zariadenia: B+D alebo B+E, alebo B+F, alebo G, alebo H1

Elektronické systémy alebo systémy vybavené softvérom: B+D alebo B+F, alebo G, alebo H1

 

MI-006 Váhy

s automatickou činnosťou  - Kapitola II Kontrolné váhy

 

OIML R 51-1:2006 Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements – Tests

 

OIML R 51-1:2006

2011/C 33/01

z 2. 2. 2011

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 177/2011 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2011

WELMEC Guide 8.16-1, vydanie 2, máj 2010

Automatic Catchweighing Instruments - Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R 51-1 Edition 2006 (E)

 

 

MI-006 Váhy

s automatickou činnosťou  - Kapitola III Plniace váhy

 

OIML R 61-1:2004 Automatic gravimetric filling instruments. Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests

OIML R 61-1:2004

OIML R 61-1:2004 Dodatok

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.16-2, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Automatic Gravimetric Filling Instruments - Corresponding Tables OIML R 61-1 2004 – MID-006 III

neoficiálny slovenský preklad

 

MI-006 Váhy

s automatickou činnosťou  - Kapitola IV Diskontinuálne sčítavacie váhy

 

OIML R 107-1:1997 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers). Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests

-

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.16-3, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC

Discontinuous Totalisers

Corresponding Tables

OIML R 107-1 1997 – MID-006 IV

neoficiálny slovenský preklad

 

MI-006 Váhy

s automatickou činnosťou  - Kapitola V Kontinuálne sčítavacie váhy

 

OIML R 50-1:1997 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests

OIML R 50-1:1997

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.16-4, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC

Continuous Totalisers

Corresponding Tables

OIML R 50-1 1997 – MID-006 V

neoficiálny slovenský preklad

 

MI-006 Váhy

s automatickou činnosťou - Kapitola VI Mostové váhy koľajové

 

OIML R 106-1:1997 Automatic rail-weighbridges. Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests

OIML R 106-1:1997

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.16-5, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC

Automatic Rail Weighbridges

Corresponding Tables

OIML R 106-1 1997 – MID-006 VI

 

MI-007 Taxametre

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

OIML R 21:2007  Taximeters.

Metrological and technical requirements,

test procedures and test report format

 

-

2009/C 268/01 z 10. 11. 2009

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 153/2010 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 2/2010

 

WELMEC Guide 8.17, vydanie 1, december 2008

Guide for Measuring Instruments Directive 2004/22/EC - Taximeters -Corresponding Tables

OIML R21 – MID-007 II

MI-008 Materializované miery - Kapitola I Materializované dĺžkové miery

Postupy posudzovania zhody:

F1 alebo D1 alebo B + D alebo H alebo G

-

-

-

-

-

MI-008 Materializované miery – Kapitola II Výčapné nádoby

 

Postupy  posudzovania zhody:

A1 alebo F1 alebo D1 alebo E1 alebo B + E alebo B + D alebo H

OIML R 138:2007 Vessels for commercial transactions

OIML R 138:2007 Amendment 2009

OIML R 138:2007

2009/C 268/01 z 10. 11. 2009

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 153/2010 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 2/2010

 

WELMEC Guide 8.18-2, vydanie 1, december 2008

Guide for Measuring Instruments Directive 2004/22/EC - Capacity Serving Measures -Corresponding Tables

OIML R 138 2007 – MID-008 II

MI-009 Meradlá rozmerov

 

Postupy posudzovania zhody:

pre mechanické alebo elektromechanické meradlá: F1 alebo E1 alebo D1 alebo B + F alebo B + E alebo B + D alebo H alebo H1 alebo G

pre elektronické meradlá alebo meradlá obsahujúce softvér: B + F alebo B + D alebo H1 alebo G

 

 

MI-009 Meradlá rozmerov - Kapitola II Prístroje na meranie dĺžky

 

OIML R 66:1985 Length measuring instruments

OIML R 66:1985

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

 

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.19-1, vydanie 1, december 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Length Measuring Instruments - Corresponding Tables

OIML R 66 1985 – MID-009 II

neoficiálny slovenský preklad

 

 

MI-009 Meradlá rozmerov – Kapitola III Plošné meradlá

OIML R 136-1:2004 Instruments for measuring the areas of leathers

OIML R 136-1:2004

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.19-2, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Area Measuring Instruments -

Corresponding Tables

OIML R 136-1 2004 – MID -009 III

neoficiálny slovenský preklad

 

MI-009 Meradlá rozmerov - Kapitola IV Prístroje na meranie viacerých rozmerov

OIML R 129:2000 Multi-dimensional measuring instruments

OIML R 129:2000

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.19-3, vydanie 1, november 2006

Measuring Instruments Directive 2004/22/EC -

Multidimensional Measuring Instruments - Corresponding Tables  OIML R 129 2000 – MID-009 IV

neoficiálny slovenský preklad

 

 

 

MI-010 Analyzátory výfukových plynov

 

Postupy posudzovania zhody:

B + F alebo B + D alebo H1

OIML R 99:2000 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions (joint publication ISO 3930/OIML R 99)

OIML R 99  Amendment 2004

(zatiaľ nezrušený odkaz)

OIML R 99:2000

OIML R 99:2004 Dodatok 1

2006/C 269/01 zo 4. 11. 2006

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 71/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2007

WELMEC Guide 8.20, vydanie 1, november 2006

(zrušené)

neoficiálny slovenský preklad

OIML R 99-1&2:2008  Instruments for measuring vehicle exhaust emissions

Part 1: Metrological and technical requirements

Part 2: Metrological controls and performance tests

 

2011/C 33/01

z 2. 2. 2011

 

anglický text

 

slovenský text

Oznámenie č. 177/2011 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 3/2011

WELMEC Guide 8.20, vydanie 2, marec 2010

Exhaust gas analyser - Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R 99-1 & 2 - 2008

 
 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY