Odporúčania | Dokumenty | Slovníky | Základné publikácie | Správy | Príručky | Semináre

 
Slovníky
Ozn. Názov Vydanie
V 1 International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) (bilingual French-English) / Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML) (bilingue français-anglais) / 2000
V 2-200 - en International Vocabulary of Metrology � Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). 3rd Edition (Bilingual E/F). (Edition 2007 with corrections) 2010
V 2-200-erratum - en International Vocabulary of Metrology � Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). Erratum to the 2007 Edition, listing the corrections incorporated in the 2010 Edition 2010 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY