Newsletter 1 (01/2012)

PRIMETROLOGY Nový prírastok v rodine metrológov

Mali ste niekedy pocit pri hľadaní informácie, že by Vám do cieľa cez spleť zákonov, vyhlášok, inštitúcií nepomohla ani Tá najdrahšia navigácia? "Do cieľa Vám ostáva 5 hodín strateného času, pokračujte rovno a pri paragrafe 7 odbočte doprava na nariadenie 294. Držte sa vpravo popri zákone 142 a na najbližšom odkaze pokračujte na koncepciu. Otočte sa hneď, ako to bude možné."

My sme sa pokúsili otočiť a nájsť spôsob ako by bolo možné väčšinu informácií sústrediť pod jednu strechu. Na "cestu" sa bude možné poradiť s ďalšími v diskusiách alebo postupovaním informácií pomocou blogov. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť webovú stránku, na ktorej budú sústredené objektívne a spoľahlivé informácie o metrológii, metrologickej legislatíve, technickej harmonizácií, histórií metrológie, pripravovaných udalostiach na domácom a medzinárodnom poli a ešte oveľa viac. Nech sa páči, zoznámte sa s PRIMETROLOGY.

TOP ČLÁNKY Viete čo je cimentovanie?

Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML
 

Redakcia www.primetrology.com spracovala kompletné aktuálne podklady pre implementáciu smernice MID – uplatnenie transponovanej legislatívy v praxi. čítať viac

Je to slovo, ktoré je archaické aj v nemčine. Zimentierung je slovo, nahradené v neskorších dobách ciachovaním a v súčasnosti všetci poznáme overovanie určených meradiel.
 

Zavedenie jednotnej sústavy mier a váh cimentným patentom (Zimentierungspatent – zákon o overovaní meradiel) z 30. 7. 1764 bolo natoľko významné, že platnosť tohoto patentu pretrvala s určitými úpravami až do zavedenia metrickej sústavy na území Čiech a Slovenska.
 

„V úvodu zmiňuje se, jak by prospělo obchodu, kdyby se míry a váhy všude srovnaly, že to sice ve světě pro různost vlád není možné, že však se ustanovuje ve všech dědičných zemích domu Rakouského jednostejná míra a že spisek tento je proto psán, aby sedlák kupuje a prodávaje vystříhával se zmatku.“ čítať viac

Rýchly prístup k typovkám
 

Potrebujete sa vyznať vo schválených typoch meradiel (starý prístup ES) alebo v ES certifikátoch a ďalších dokumentoch podľa Nového prístupu EÚ? čítať viac

LEGISLATÍVA Rýchla navigácia v legislatíve
ROZHOVOR

Spracovali sme pre Vás prehľad metrologickej legislatívy. Pomocou rýchlej navigácie sa rýchlejšie zorientujete v zákonoch, vyhláškach a nariadeniach vlády. Obsah priebežne aktualizujeme. pozrieť

Rozhovor mesiaca s Ing. Jozefom Orlovským

Vážení metrológovia, prvýkrát uverejňujeme Rozhovor mesiaca – s Ing. Jozefom Orlovským, dlhoročným predsedom Slovenskej metrologickej spoločnosti. Opýtali sme sa ho na minulosť, ale i na plány do budúcna. čítať viac Synergia v metrológii prietoku plynu
Podľa slovenskej legislatívy každý plynomer, ktorý je inštalovaný v domácnosti, musí byť uvedený na trh patričným spôsobom a počas jeho používania následne overený. V každom prípade to znamená odskúšanie plynomera na špeciálnom zariadení, označenie príslušnými značkami a opatrenie zabezpečovacími značkami (plombami). Aby sme zaručili správnosť merania, je nutné dodržať princípy nadväznosti nášho plynomera až po také meradlo (etalón), ktoré má v Slovenskej republike najlepšie metrologické parametre a celý metrologický systém prietoku plynu zastrešuje. Ale čo urobiť, ak nám na domčeku nadväznosti chýba strecha? čítať viac
    Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY